Samsung Smart Home Exclusive 12

Garanterad värmedrift: -30
Inbyggd WiFi: Ja
Inbyggd elförbrukningsmätare: Ja

Jämför
A++