Service

Visste du att en luftvärmepump tappar  20-30% av sin effekt redan efter ett års användning?

Damm och smuts fastnar emellan lamellerna på värmeväxlaren bakom filtret.

Fråga oss om underhållsservice av din luftvärmepump!

Luftvärmepump

SERVICEFÖRFRÅGAN